Waluty
Producenci
Promocje
Len z bawełną avatar - tkanina odzieżowa
Len z bawełną avatar - tkanina odzieżowa

28,00 zł

Cena regularna: 32,00 zł

Najniższa cena: 32,00 zł
metr
Len z bawełną beżowy - tkanina odzieżowa
Len z bawełną beżowy - tkanina odzieżowa

28,00 zł

Cena regularna: 32,00 zł

Najniższa cena: 32,00 zł
metr
Len z bawełną ecru - tkanina odzieżowa
Len z bawełną ecru - tkanina odzieżowa

28,00 zł

Cena regularna: 32,00 zł

Najniższa cena: 32,00 zł
metr
Dresówka pętelka 240 krata glen szara wersja2 -Dw240
Dresówka pętelka 240 krata glen szara wersja2 -Dw240

42,00 zł

Cena regularna: 48,00 zł

Najniższa cena: 42,00 zł
metr
Dzianina dresowa drapana 320g MIŚ - jasny turkus
Dzianina dresowa drapana 320g MIŚ - jasny turkus

42,00 zł

Cena regularna: 49,00 zł

Najniższa cena: 49,00 zł
metr
Dzianina dresowa drapana 320g MIŚ - jasny cukierkowy róż
Dzianina dresowa drapana 320g MIŚ - jasny cukierkowy róż

42,00 zł

Cena regularna: 49,00 zł

Najniższa cena: 45,00 zł
metr
Dzianina PRĄŻEK SOFT bukiety różowe
Dzianina PRĄŻEK SOFT bukiety różowe

45,00 zł

Cena regularna: 52,00 zł

Najniższa cena: 45,00 zł
 MB1 Róże na ecru - tkanina Barbie Marchiano
MB1 Róże na ecru - tkanina Barbie Marchiano

19,90 zł

Cena regularna: 29,00 zł

Najniższa cena: 29,00 zł
metr
 MB1 Bukiety na granacie - tkanina Barbie Marchiano
MB1 Bukiety na granacie - tkanina Barbie Marchiano

19,90 zł

Cena regularna: 29,00 zł

Najniższa cena: 29,00 zł
metr
Garden - biały  - tkanina bawełniana 220 B220
Garden - biały - tkanina bawełniana 220 B220

15,00 zł

Cena regularna: 19,00 zł

Najniższa cena: 19,00 zł
metr
Pasy i rozety szaro-bezowe - tkanina bawełniana 220 B220
Pasy i rozety szaro-bezowe - tkanina bawełniana 220 B220

15,00 zł

Cena regularna: 19,00 zł

Najniższa cena: 19,00 zł
metr
Zielona dżungla - tkanina bawełniana 220 B220
Zielona dżungla - tkanina bawełniana 220 B220

15,00 zł

Cena regularna: 19,00 zł

Najniższa cena: 12,00 zł
metr
Regulamin

REGULAMIN 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego SZYCIOMANIA  oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach serwisu dostępnego pod adresem internetowym www.szyciomania.pl

 2. Administratorem Sklepu Internetowego jest PPUH MAGDEX Nina Miarecka-Boś Wilanó 6a 28-300 Jędrzejów  NIP: 6561076624 oraz REGON: 290722889

 3. Postanowienia Regulaminu są integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunki realizacji konkretnej umowy sprzedaży Produktów określa wersja Regulaminu obowiązująca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 4. Ceny podane na Stronie Internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają kosztów dostawy, które podane są odrębnie w cenniku dostawy i które będą doliczane do ceny kupowanych Produktów oraz każdorazowo uwidocznione w Koszyku.

 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

 6. Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na Stronie Internetowej Sklepu, w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem.

 7. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Sklepu internetowego, w tym charakterystycznych elementów identyfikacji wizualnej, bez zgody Administratora.

 8. Administrator informuje, że Produkty powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane i konserwowane w sposób odpowiadający ich właściwościom. 

 § 2. Definicje 

 1. Administrator – dane

 2. Hasło – hasło podane przez użytkownika w procesie Rejestracji w Sklepie.

 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu.

 4. Konsument -  osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Konto – konto użytkownika udostępniane Klientowi po zalogowaniu się w Sklepie, za pomocą danych podanych podczas Rejestracji.

 6. Koszyk – wirtualny koszyk zakupowy, do którego Klient wkłada Produkty zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu.

 7. Login – adres e-mail użytkownika, wykorzystywany w procesie Rejestracji i Logowania.

 8. Logowanie – proces, w którym użytkownik wpisując Login i Hasło na Stronie Internetowej Sklepu zyskuje dostęp do swojego Konta w Sklepie internetowym.

 9. Produkty – produkty prezentowane na Stronie Internetowej Sklepu.

 10. Rabat – upust cenowy naliczany w procesie Zamówienia, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

 11. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 12. Rejestracja – proces, w którym użytkownik wpisując Login i Hasło na Stronie Internetowej Sklepu zakłada Konto w Sklepie.

 13. Sklep – sklep internetowy w domenie http://www.szyciomania.pl

 14. Strona Internetowa Sklepu – strona: http://www.szyciomania.pl/

 15. Zamówienie – proces, w którym Klient dokonuje wyboru Produktów na Stronie Internetowej Sklepu oraz potwierdza wolę ich zakupu poprzez wybranie ikony wirtualnego koszyka na liście Produktów lub na karcie wybranego Produktu. 

 § 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego 

 1. Korzystanie ze Sklepu oznacza w szczególności zapoznawanie się z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.

 2. Klient może korzystać z treści zamieszczonych na Stronie internetowej Sklepu wyłącznie na użytek własny. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie treści i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub naruszającej interesy Administratora.

 3. Korzystanie ze Sklepu odbywać może się wyłącznie na zasadach opisanych w Regulaminie.

 4. Administrator dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem najpopularniejszych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

 5. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające wyświetlanie Strony Internetowej Sklepu: 

 • przeglądarki internetowe: Internet Explorer 8, Chrome 16, Firefox 10, Opera 11, Safari 5 lub nowsze;

 • włączona obsługa języka Javascript;

 • akceptacja plików typu „Cookies”;

 • łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s

    6. Klient jest zobowiązany w szczególności do: 

 • korzystania z usług oferowanych przez Administratora w sposób nie zakłócający funkcjonowania Strony Internetowej Sklepu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Stronie Internetowej Sklepu  niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

 • korzystania z usług oferowanych przez Administratora w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

 • korzystania z usług oferowanych przez Administratora w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Administratora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu, chronionych prawem autorskim przysługującym Administratorowi lub osobom trzecim, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

     7. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług   świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju niebezpieczne oprogramowanie. W celu uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Klient powinien zaopatrzyć swój komputer, podłączony do Internetu, w program antywirusowy i na bieżąco go aktualizować. Administrator  informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością hakerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Administratora, jak i Klienta. Klient przyjmuje niniejszym do wiadomości, że mimo stosowania przez Administratora wszelkich dostępnych środków nie istnieje zabezpieczenie w sposób całkowity chroniące przed opisanymi wyżej zagrożeniami. 

 § 4. Rejestracja i Logowanie w Sklepie internetowym 

 1. Aby dokonać zakupów w Sklepie internetowym, Klient: 

 • może dokonać Rejestracji na Stronie internetowej Sklepu. W tym celu należy podać wymagane dane: Login oraz Hasło. Dane podane podczas Rejestracji są również danymi do Logowania w Sklepie. Po poprawnej Rejestracji, na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację. Aby zakończyć proces rejestracji – należy odebrać e-mail z linkiem aktywacyjnym i otworzyć go w przeglądarce;

 • może skorzystać z opcji zakupów bez rejestracji, gdzie nie jest wymagane zakładanie Konta w Sklepie.

    2. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora Sklepu, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

    3. Poprzez dokonanie rejestracji, Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego   brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania ze Sklepu, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są pełne i prawdziwe. Dokonanie rejestracji lub złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę przekazanych w formularzu rejestracyjnym lub podczas procesu składania zamówienia dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

    4. Konto zawiera:

 • dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym;

 • adres zamieszkania;

 • dane do wysyłki zakupionych Produktów (jeśli są inne, niż adres zamieszkania);

 • historię jego zakupów w Sklepie.

    5. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania.

    6. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku wpisania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych.

    7. Administrator tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, kopiowaniem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań. 

 § 5. Usunięcie Konta w Sklepie internetowym 

    1. Klient Sklepu może w każdej chwili podjąć decyzję o usunięciu swojego Konta w Sklepie.

    2. W celu usunięcia Konta należy skontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: szyciomaniaczka@interia.pl

    3. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Administrator może usunąć konto Klienta w Sklepie lub ograniczyć dostęp do Konta Klienta. Aby przywrócić utracony dostęp do Konta – użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres:  szyciomaniaczka@interia.pl

 § 6. Zamówienia, płatności, realizacja zamówień

 1. W ramach Sklepu publikowane są informacje o Produktach i terminie ich dostępności do zakupu. Informacje te nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Produkcie.

 2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie przez siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobę, za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu. Zamówienia wysyłane są od poniedziałku do piątku.

 3. W celu dokonania zakupu Klient powinien spełnić jeden z warunków opisanych w punkcie § 4.1. niniejszego Regulaminu.

 4. Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do wirtualnego Koszyka. Umieszczenie Produktów w Koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Administrator zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

 5. Sklep zastrzega że kolory mogą różnić się nieznacznie odcieniem w zależności od partii dostawy danego koloru .
 6. Oferowane produkty w większości stanowi dzianina która może minimalnie kurczyć się po odcięciu dlatego zastrzegamy sobie możliwość błedu w wymiarze ok 2-3% przy docinaniu zakupionych materiałów .
 7. Przy zakupie większych ilości jednego asortymentu , może on zostać dostarczony w dwóch lub trzech kawałkach w zależności od zakupionej ilości .
 8. Po dokonaniu wyboru Produktów, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu dostawy.

 9. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z Administratorem oraz przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi w celu dostarczenia do Klienta.

 10. Klient może wybrać jedną z form dostawy oferowanych przez Sklep: 

 • Kurier (koszt 15,00zł) 

 • Kurier pobranie - (koszt 20 zł)

 • Paczkomat - ( koszt 15,00zl- waga paczki do 10kg )
 • Odbiór osobisty – po wcześniejszym ustaleniu pisemnym bądź telefonicznym z obsługą sklepu.

 • Jeśli waga paczki przeklroczy 30kg - sklep może poprosić o opłacenie kolejnej przesyłki koniecznej do dostarczenia pełnego zamówienia .

    11. W celu skutecznego złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest dokonać płatności za zamówiony Produkt niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

    12. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, na adres e-mail Klienta jest wysyłane potwierdzenie złożenia Zamówienia.

   13. Administrator nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Administrator zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.

   14. W przypadku nieodebrania przesyłki zostanie ona zwrócona nadawcy. Transport nie jest darmowy, a koszt tej nieprzewidzianej usługi pokrywa Klient. Musisz wiedzieć, że po zakupie produktu przez Internet stajesz się stroną umowy kupna sprzedaży, a towar należy już do ciebie.

Jako konsument możesz dokonać zwrotu towaru, ale prawo zmusza cię do zapłaty za przesyłkę, chyba, że sklep internetowy oferuje darmowe zwroty.

   15. Podmiotem świadczącym obsługę płatności –  „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”.

   16. Rabaty: sezonowo wypuszczane są kody rabatowe o czym informujemy na stronie

   17. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

   18. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

Informacja na temat czasu realizacji zamówienia w przypadku
płatności kartą [Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być
wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

   19. Dostępne formy płatności

przelew na konto bankowe , BLIK 

pobranie – zapłata gotówką u kuriera

 § 7. Dane osobowe 

 1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 2. Ochrona danych osobowych
   2.1    Dane osobowe podane podczas rejestracji będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora.
   2.2    Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych PPUH MAGDEX Nina Miarecka-Boś  Wilanó 6a 28-300 Jędrzejów  . Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania zamówień świadczonych przez sklep oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących reklamacji
   2.3.    Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

§8. Gwarancja jakości 

 1. Administrator zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego Produktu bez wad.

 2. Administrator udziela Klientom 6 miesięcznej gwarancji jakości na zamówione Produkty.

 3. Administrator zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Produktu, jeżeli wady ujawnią się w terminie 6 miesięcy od daty jego wydania lub do dostarczenia Produktu wolnego od wad.

 4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie w chwili sprzedaży.

 5. Poniesione, udokumentowane przez Klienta koszty związane z zaistnieniem wad Produktu, Administrator zwraca Klientowi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia wad.

 6. Administrator zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przedmiotu sprzedaży.

 7. Gwarancją nie są objęte: 

 • mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez Klienta lub osoby trzecie, którym Klient powierzył Produkt,

 • uszkodzenia i wady powstałe na skutek używania i przechowywania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami. Korzystając z Produktu po jego upraniu Klient winien wziąć pod uwagę, że Produkt mógł utracić melaninę, co za tym idzie zaleca się użytkowanie Produktu po upraniu zgodnie z jego bieżącymi właściwościami.

 • naprawy podjęte przez Klienta we własnym zakresie

Administrator nie odpowiada za:

 • wady powstałe na skutek zbyt intensywnego użytkowania mimo uprania Produktu.

 • naprawy podjęte przez Klienta we własnym zakresie.

 1. W zakresie nieuregulowanym powyżej do postępowania gwarancyjnego stosuje się odpowiednio przepisy § 9 Regulaminu.  

§9. Postępowanie reklamacyjne 

 1. Klient może złożyć reklamację w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z umową, a także jeżeli działania Administratora przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Reklamacje należy składać na adres e-mail:szyciomaniaczka@interia.pl

 3. lub w formie listu poleconego na adres siedziby Administratora.

 4. Reklamacja, aby była rozpatrzona, powinna zawierać co najmniej: 

 • imię i nazwisko;

 • adres e-mail, pod którym Klient występuje w Sklepie;

 • opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację;

 • konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Administratorem umowy;

    4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

    5. Administrator rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji.

    6. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail podany przez niego podczas Rejestracji.

    7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Administrator naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Klienta informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

    8. Administrator nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Administratorem;

 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Administratorem;

 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Administratorem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

 •  Czas trwania rękojmi wynosi 2 lata.

 

 §10. Zwrot zamówienia i odstąpienie od umowy sprzedaży 

 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Odstąpienie od umowy może nastąpić poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail:szyciomaniaczka@interia.pl  bądź pocztą tradycyjną, na adres Administratora. Zgłoszenia Klient dokonuje przy wykorzystaniu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

 2. W przypadku zwrotu Zamówienia, Produkt powinien zostać przesłany z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, gdy nabyty przez niego Produkt stanowi rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia.

 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, gdy nabyty przez niego Produkt jest produktem żywnościowym lub innym produktem, dostarczanym w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 4. Zwrot należności za zakupiony Produkt dokonany zostanie niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora zwracanego Produktu.

 5. Koszt zwrotu Produktu do Administratora ponosi Klient.

 6. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt.

 7. W przypadku wystąpienia
  konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
  płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
  karty płatniczej Zamawiającego.
 8. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym paragrafie, Administrator odeśle Klientowi zwrócony Produkt na jego koszt. 

§ 11. Cookies 

 1. Administrator wykorzystuje pliki typu cookie by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu: 

 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,

 • dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz

 • tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

    2. Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako „puste gify”). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany Regulaminu, Administrator poinformuje o tym fakcie Klientów na Stronie Internetowej Sklepu. Nowy Regulamin wchodzi w życie nie szybciej, niż 7 dni od dnia jego publikacji.

 2. Klientów, którzy dokonali Zamówienia przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.

 3. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 4. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

 • wzór odstąpienia od umowy do pobrania:

 

 • wzór formularza reklamacyjnego do pobrania

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl